logo napis

 
ul. Jaracza 5
07-409 Ostrołęka
  • Szkoła
  • Orlik
  • Szkoła2
  • Orlik

E-learning

E-dziennik

 
 

Stowarzyszenie

Plan lekcji

21 marca 2017 r. o godzinie 10.00   w Gimnazjum  Nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” odbyła się III Debata Uczniowska na temat „Równouprawnienia płci”. W debacie wzięły udział dwa czteroosobowe zespoły: uczniowie naszej szkoły oraz Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ostrołęce.

Gimnazjum  Nr 2 reprezentowali: Daniel Laćkowski, Wojciech Murza, Adrian Bieńkowski i Jakub Koronka.

Miłych gości przywitała Pani Dyrektor Barbara Serejko. Wśród nich byli uczniowie Gimnazjum Nr 1 pod opieką Pani Elżbiety Nisiobęckiej i Pana Roberta Trzeciaka oraz przedstawiciele Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce pod opieką Pani Katarzyny Fabisiewicz. Na miejscach dla publiczności zasiedli również  przedstawiciele naszego gimnazjum.

Spotkanie poprowadzili Maria Nosek i Jakub Wywigacz, zaś Karolina Nikodemska i Bartek Zadrożny przedstawili prezentację na temat historii i zasad debaty oksfordzkiej.

Zespoły były świetnie przygotowane merytorycznie. Uczniowie posługiwali się konkretami i danymi z badań statystycznych. Dyskusja, choć burzliwa odbywała się zgodnie z ogólnie przyjętymi regułami dotyczącymi debaty oksfordzkiej.

Debata była ciekawą formą zdobywania przez uczniów umiejętności prospołecznych, a przede wszystkim: przejrzystego wyrażania swoich poglądów, sztuki wzajemnego słuchania się, szacunku dla przeciwnika, umiejętności odpowiedzialnego występowania na forum publicznym.

Nad prawidłowym przebiegiem debaty czuwała Pani Elżbieta Mironczuk.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom debaty.

Organizatorzy