logo napis

 
ul. Jaracza 5
07-409 Ostrołęka
  • Szkoła
  • Szkoła2
  • Orlik
  • Orlik

E-learning

E-dziennik

 
 

Stowarzyszenie

Plan lekcji

Biblioteka Narodowa ogłosiła kilka dni temu raport „Czytelnictwo Polaków 2016". Wynika z niego, że 63% z nas nie przeczytało w ubiegłym roku ani jednej książki. ANI JEDNEJ! Niektórzy jednak czytają trzy książki jednocześnie.

A jak jest u nas?

Badania czytelnicze przeprowadzone wśród uczniów naszego gimnazjum wykazały, że młodzież nie przestała czytać. Uczniowie nadal sięgają po książki (67%), a wielu z nich robi to często. Mają swoją ulubioną literaturę, swoich ulubionych autorów. Cieszy również fakt, że chętnie odwiedzają bibliotekę szkolną i tu właśnie zaopatrują się w książki; ponad połowa 55% wskazała wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej jako sposób zaopatrywania się w nie. Nadal więc, biblioteka odgrywa ważną rolę w kształtowaniu aktywności czytelniczej młodzieży. Cieszy też fakt, że młodzi ludzie chętnie kupują książki; robi tak 43% ankietowanych. Książka nie przestała więc mieć dla nich wartości. Mocną stroną jest fakt, że młodzież wzajemnie wpływa na siebie i popularyzuje czytelnictwo poprzez wymianę między sobą przeczytanych, ciekawych propozycji książkowych. 37% ankietowanych stwierdziło, że to koledzy i koleżanki mają wpływ na wybór książek, które czytają. Do podniesienia poziomu czytelnictwa przyczyniają się także nauczyciele języka polskiego - prawie co trzeci gimnazjalista tak twierdzi. W 28% na wybór książki miało wpływ nazwisko autora.

Przeprowadzone badania ankietowe potwierdziły, że nadal największą popularnością wśród młodych ludzi cieszą się książki przygodowe - 45% , literatura fantastyczna -  42% oraz książki o miłości, po którą sięga aż 36% badanych.

Słabą stroną jest fakt, że co trzeci uczeń (33%) nie lubi czytać, jednak czyta z przymusu lub konieczności. 11% ankietowanych przyznała się, że nie czyta lektur szkolnych lub w ogóle nie czyta.