logo napis

 
ul. Jaracza 5
07-409 Ostrołęka
  • Orlik
  • Szkoła
  • Szkoła2
  • Orlik

E-learning

E-dziennik

 
 

Stowarzyszenie

Plan lekcji

Uczennica naszej szkoły - Magdalena Chełstowska-została stypendystką Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka na rok szkolny 2016/2017. Jest to II edycja projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanego przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Celem projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych z obszaru Województwa Mazowieckiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych i matematyki.
Poniższa prezentacja jest efektem pracy Magdaleny, którą przedstawiła bezpośrednio uczniom klas pierwszych, drugich i trzecich naszego gimnazjum, a poprzez stronę internetową chce propagować zawarte w niej treści szerszemu gronu odbiorców.
Magdalena Chełstowska - prezentacja multimedialna -„Chemia a zdrowie człowieka”.