logo napis

 
ul. Jaracza 5
07-409 Ostrołęka
 • Orlik
 • Szkoła2
 • Orlik
 • Szkoła

E-learning

E-dziennik

 
 

Stowarzyszenie

Plan lekcji

Czytanie jest ważne”

 

Szanowni Państwo,

Wszyscy chcemy zapewnić naszym dzieciom dobrą przyszłość. Wykształcenie jest jednym z najlepszych sposobów aby to osiągnąć.

W procesie kształcenia doniosłą rolę odgrywa czytanie. Na równi z pisaniem jest ono podstawową umiejętnością współczesnego człowieka. Książka wspiera proces uczenia, od momentu kiedy pojawiła się w historii ludzkości.

Pierwszy kontakt dziecka z książką ma miejsce w domu rodzinnym. To właśnie rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu u dzieci postaw i nawyku czytania. Rodzice i dziadkowie czytali swoim dzieciom baśnie, bajki i wiersze, już w wiekach wcześniejszych. Jeszcze zanim dziecko zacznie mówić i czytać samodzielnie, powinno dobrze osłuchać się z językiem ojczystym i zbudować jak największy zasób słów, które rozumie. Czytając dziecku codziennie można wiele zdziałać, bowiem czytanie to wspólnie spędzony czas, wzmacnianie więzi i wzajemnego zaufania.

Nabywanie umiejętności czytania jest procesem długim i rozwojowym. Dlatego z czasem to szkoła przejmuje część zadań związanych z utrwalaniem zamiłowania do książek. Dzięki współpracy domu i szkoły możemy wyrobić w dziecku nawyk regularnego sięgania po książki, możemy sprawić, że czytanie będzie dla niego czymś ważnym i kojarzyć będzie się z przyjemnym spędzaniem czasu. Starsze dzieci i dorastająca młodzież również potrzebują naszego wsparcia w tym zakresie, bowiem potrzeby czytelnicze zmieniają się wraz z wiekiem dziecka. Im starsze dziecko, tym trudniejsze teksty, tym bogatsze słownictwo, tym więcej informacji do przyswojenia. W trudnym okresie dorastania na pierwszy plan wysuwa się proces kształtowania tożsamości, a odpowiednia lektura pomaga w odnalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie i otaczającej nas rzeczywistości.

Szanowni Państwo, pamiętajmy – nie rodzimy się z potrzebą czytania, tę potrzebę się nabywa. Dzieci, którym od najmłodszych lat czytamy i w których zaszczepimy miłość do książek, na pewno będą czytać w przyszłości. Czytelnictwo jest co prawda doświadczeniem wewnętrznym, osobistym ale jest także zjawiskiem społecznym, a książka odgrywa ważną rolę społeczną.

Warto czytać książki:

 1. Książka pomaga rozwijać język i słownictwo. Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych.
 2. Książka rozwija myślenie. Dostarcza nam pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza naszą świadomość i nasz świat.
 3. Książka buduje fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni.
 4. Książka dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej.
 5. Książka rozwija nasze uczucia i zdolność do empatii. Wyrabia w nas umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację.
 6. Książka daje sił i zapału. Dostarcza nam rozrywki i emocji. Może rozśmieszyć lub zasmucić. Może pocieszyć i wskazać nowe możliwości.
 7. Książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń.
 8. Książka uczy nas etyki. Skłania do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie, co dobre,                 a co złe.
 9. Książka może tłumaczyć rzeczywistość i pomóc w zrozumieniu zależności.
 10. Książka może udowodnić, że często pytanie ma więcej, niż jedną odpowiedź, że na problem da się spojrzeć z różnych stron. Może podpowiedzieć inne sposoby rozwiązywania konfliktów niż przemoc.
 11. Książka pomaga nam zrozumieć siebie. Odkrycie, że są inni, którzy myślą jak my, że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji, umacnia nasze poczucie własnej wartości.
 12. Książka pomaga nam zrozumieć innych. Lektura książek pisarzy z innej epoki, innego świata, i odkrywanie, że ich myśli i odczucia nie różnią się od naszych, buduje tolerancję dla innych kultur zapobiega uprzedzeniom.
 13. Książka jest naszym towarzyszem w samotności. Łatwo jest wziąć ją ze sobą i czytać gdziekolwiek.
 14. Książka jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Dzięki niej mamy wspólne doświadczenia i punkty odniesienia.
 15. Dobra książka, którą można czytać na głos, przynosi radość dzieciom i dorosłym. Buduje pomost między pokoleniami.
 16. Książka to pierwsze spotkanie z literaturą – nieograniczonym światem, z którego czerpiemy przez całe życie. To bardzo ważne spotkanie, gdyż jeśli nie zostanie zmarnowane, pokaże, ile może dać dobra literatura.

Kto czyta:

 - ma mniejsze problemy ze skupieniem uwagi,

- szybciej zapamiętuje nowe informacje,

- osiąga lepsze wyniki w nauce,

- ma mniej trudności z pisaniem prac na podany temat

- powiększa swój zasób słownictwa,

- umie poprawnie wyrażać swoje myśli i uczucia

- łatwiej kojarzy fakty,

- robi mniej błędów ortograficznych,

- ma mnóstwo tematów do rozmów,

- więcej wie.

Czytanie:

 - poprawia pamięć,

- ćwiczy mózg,

- wzbogaca słownictwo,

- uczy wyrażania uczuć,

- pomaga zrozumieć rzeczywistość,

- uczy rozumieć innych ludzi,

- dostarcza wiedzy,

- uczy przyswajania nowych wiadomości,

- ułatwia naukę,

- utrwala zasady ortografii,

- rozwija emocjonalnie,

- uczy empatii,

- poprawia koncentrację,

- uczy cierpliwości,

- przyspiesza rozwój mowy u małych dzieci,

- rozwija umiejętności komunikacyjne.

Rady dla rodziców, którzy chcą, żeby ich dzieci czytały:

1. Rozmawiaj z dzieckiem.

2. Zawsze słuchaj, co dziecko ma Ci do powiedzenia.

3. Kup dziecku czasopismo przeznaczone dla jego wieku.

4. W księgarni wybieraj książki wspólnie z dzieckiem.

5. Wybierz się ze swoim dzieckiem do biblioteki.

6. Kontroluj, ile czasu dziecko spędza przed telewizorem czy komputerem.

7. Rozwiązuj z dzieckiem krzyżówki, rebusy, zagadki.

8. Zorganizujcie wspólnie z dzieckiem jego własną biblioteczkę.

9. Czytaj dziecku przynajmniej przez 10 minut dziennie np. głośno na dobranoc.

10. Czytaj sam – czytanie jest zaraźliwe, a dobry przykład działa bardziej niż słowa.

11. Komiksy, audiobooki i książki dostępne na stronach Internetowych to również książki

(tylko w innej formie).

12.Absolutnie nie zmuszaj dziecka do czytania, bo skutek może być odwrotny.

 Nauczyciel bibliotekarz