logo napis

 
ul. Jaracza 5
07-409 Ostrołęka
  • Orlik
  • Szkoła
  • Orlik
  • Szkoła2

E-learning

E-dziennik

 
 

Stowarzyszenie

Plan lekcji

Sprawozdanie z realizacji działań przeprowadzonych w ramach przystąpienia Gimnazjum Nr 2 im.
Danuty Siedzikówny „Inki” w Ostrołęce
do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

W ubiegłym roku szkolnym, tj. 2015/2016 nasze gimnazjum przystąpiło do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,czego efektem byłopozyskanie środków w wysokości 15.000 złotych na zakup nowości wydawniczych do biblioteki.

Dzięki otrzymanym środkom z budżetu państwa oraz środkom własnym księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 562 książki – nowości wydawnicze oraz lektury, służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Lektury stanowią zaledwie 13,8% ogółu zakupionych książek, tj. 80 sztuk. Większość książek to pozycje pozostające w sferze zainteresowań uczniów (to głównie oni składali propozycje tytułów książek, które chcieliby aby znalazły się w bibliotece szkolnej). Ponadto zakupiono 10 filmów przyrodniczych DVD „Boso przez świat” - Wojciecha Cejrowskiego oraz 8 audiobooków, m.in.: Nowele Wybrane – Henryka Sienkiewicza, Syzyfowe prace.

W zamian za otrzymane fundusze szkoła spełniła wszystkie wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. Jednym z nich było zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej. Uczniowie wybierając temat, formę oraz sposób prezentacji projektu wykazali się kreatywnością, niejednokrotnie zaskakując nauczycieli i uczniów. Oprócz tego oczywiście poznawali nowe książki – było to sensem całego projektu. Uczniowie na różne sposoby prezentowali i opisywali wybrane książki - od lektur szkolnych, poprzez książki popularnonaukowe, aż po fantastyczne. Aby tego dokonać musieli oni przyjść do biblioteki, wybrać odpowiednie książki, zapoznać się z nimi, niejednokrotnie przeczytać je, czy wybrać potrzebne informacje. Przez to, że zaangażowali się w realizację projektu, poznawali nowe tytuły, które mogły ich zainteresować. Przekonywali się również, że czytanie może być przyjemnością. Mam nadzieję, że udział zespołów klasowych w realizacje projektów edukacyjnych zachęci innych uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe, jak również przyczyni się do wzrostu czytelnictwa w szkole.

A oto najciekawsze projekty edukacyjne:

Klasa 2d zrealizowała projekt ph. W książce historia mojego miasta". Uczniowie na podstawie dostępnych w bibliotece książek opracowała temat "Śladami ostrołęckich Żydów". Jedna z grup przygotowała informacje dotyczące tego, jak wyglądało życie ostrołęckich Żydów, czym się zajmowali i jaki mieli wpływ na architekturę i kulturę naszego miasta. Druga grupa przygotowała plan spaceru "Śladami ostrołęckich Żydów", którego celem było wskazanie ulic, istniejących i nieistniejących nieruchomości zamieszkiwanych przez społeczność Żydowską. Trzecia grupa na podstawie książek opracowała historię ostrołęckich Żydów, a czwarta grupa przygotowała poczęstunek na podstawie Żydowskich przepisów. 20 października odbyła się degustacja przygotowanych potraw, prezentacja przygotowanych materiałów oraz spacer ulicami dawnej Ostrołęki.

Pomysłem klasy 1c na promowanie czytelnictwa było przybliżenie uczniom klas pierwszych patronki naszej szkoły. Uczniowie przygotowali plakat „Śladami Inki”, na którym zostały przedstawione miejsca związane z życiem Danuty Siedzikówny (Guszczewina, Narewka, Hajnówka, Miłomłyn, Gdańsk). Przygotowali również fiszki z krótką informacją o naszej patronce, które rozdawali koleżankom i kolegom podczas przerwy na korytarzach szkolnych. Projekt został zrealizowany w październiku 2016r.

Klasa 1a zaprezentowała oryginalny pomysł zachęcający kolegów do korzystania i czytania książek popularnonaukowych, pod hasłem ”Spotkałem Isaaca Newtona w bibliotece szkolnej”. Grupa projektowa przygotowała prezentację multimedialną o Isaacu Newtonie, w której znalazły się informacje biograficzne, odkrycia oraz ciekawostki z życia fizyka. Ciekawostką był konkurs wiedzy o Newtonie – każdy uczeń losował jabłko z pytaniem dotyczącym prezentowanych treści, a następnie na nie odpowiadał. Prezentacji projektu towarzyszyła miła atmosfera. Na zakończenie uczniowie wskazali źródła informacji wykorzystanych w przygotowaniu prezentacji. Prezentacja projektu odbyła się w grudniu na godzinie wychowawczej.Odbiorcami byli uczniowie Ia.

Uczniowie klasy 2b zaprosili swoich rówieśników do obejrzenia efektów sesji fotograficznej promującej czytelnictwo pod hasłem „Czytania nadszedł czas, niech czyta każdy z Was”. Ich pomysł był prosty. Grupa uczniów wykonała zdjęcia podczas przerw lekcyjnych w różnych miejscach szkoły, m.in. na korytarzach, w czytelni ora sali lekcyjnej. W ten nietypowy sposób zachęcali uczniów do sięgnięcia po książkę.

Sesję fotograficzną uczniów klasy IIb można było obejrzeć na korytarzu szkolnym, obecnie dostępna jest w bibliotece szkolnej.

Klasa 2c zorganizowała teleturniej wiedzy o książkach pod hasłem: Czy znasz te postacie? Wzorem dla tej formy projektu był znany z telewizji teleturniej - "Jeden z dziesięciu". Wyłoniony wcześniej zespół uczniów, przygotował pytania konkursowe i opracował regulamin zabawy. Do rywalizacji przystąpiła reszta klasy. Drogą eliminacji wyłoniono zwycięzcę konkursu. Projekt czytelniczy był okazją do przypomnienia i utrwalenia wiadomości o książkach, a poprzez wprowadzenie elementu rywalizacji doskonałą zabawą klasową. Zwycięzca otrzymał najwyższą ocenę z języka polskiego.

Uczniowie klasy 3a, korzystając z książek przyrodniczych zaprosili nas w podróż do miejsc, które chcieliby zobaczyć. Jeden zespół przygotował prezentację multimedialną „Ciekawe miejsca w Polsce”, drugi zaprezentował „Niezwykłe miejsca w Australii”, zaś trzeci „Najpiękniejsze miejsca z Półwyspu Julatan”.

Projekt został przedstawiony całej społeczności szkolnej. Zainteresowani uczniowie otrzymali dodatkowo ulotki z krótką informacją o przedstawionych obiektach.

Oprócz realizacji i prezentacji projektów klasowych podjęte zostały inne działania mające na celu upowszechnianie i promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, m.in.:

  • włączyliśmy się w akcję Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania pod hasłem „Skieruj swe kroki do szkolnej biblioteki...”. W tym dniu na długich przerwach oraz na zajęciach opiekuńczych, w bibliotece szkolnej nauczyciele oraz uczniowie głośno czytali fragmenty książki Melody Carlson „Dziennik nastolatki”. Wspólne czytanie poprzedziła projekcja spotu reklamującego czytanie z udziałem pisarzy, artystów, ludzi kultury i sztuki – Czytaj! Zobacz więcej - ... https://www.youtube.com/watch?v=KhrCozn5mi0. Ciekawą propozycją promującą czytelnictwo była również wystawa najchętniej czytanych przez młodzież książek pod hasłem „Przeczytałem/łam i polecam”,okolicznościowa gazetka „Zalety czytania książek”oraz złote myśli, przysłowia o książkach, które zmuszały uczniów do refleksji (zostały wręczone uczniom klasy 3 podczas spotkania).
  • uczniowie wraz z opiekunem Szkolnego Koła PoczytajMY zorganizowali szkolny happening, sposób na za długa przerwę, nudę jesienną i zimową. Na korytarzu szkolnym wystawili półkę z książkami uwolnionymi z łańcucha. Podobną półkę z książkami wystawiono również na korytarzu przy bibliotece szkolnej. Zasady korzystania z książek są proste: przejrzyj, poczytaj, odłóż. Jak masz chęć- zabierz do domu, tylko zgłoś do opiekuna sali 201 czy bibliotekarza. Dzięki tej akcji książki znalazły nowych czytelników, zostały ożywione.
  • redaktorzy gazetki Kurier Szkolny, w stałej rubryce „Warto przeczytać”,zamieszczali krótkie recenzje książek zachęcając w ten sposób rówieśników do czytania.
  • uczniowie klas drugich i trzecich zachęcani byli do sięgania po lektury anglojęzyczne poprzez 2 akcje zorganizowane w październiku:

- DZIEŃ LEKTURY ANGLOJĘZYCZNEJ - na dwóch jednostkach lekcyjnych każda z klas czytała na głos lekturę, którą uprzednio uczniowie danej klasy wytypowali do przeczytania.

- LEKTURA NA 6- w drugim tygodniu października, każdy uczeń mógł otrzymać ocenę celującą z języka angielskiego jeśli przeczytał wybraną przez siebie książkę a następnie wykonał zadania związane z jej treścią.

  • na lekcjach zastępczych odbywających się w czytelni lub świetlicy, uczniowie czytali wybrane przez siebie książki, wypożyczali je również do domu. Największą popularnością cieszyły się książki fantasy, np. Merto 2033 - Dmitry Glukhovsky, często sięgano po książki przygodowe, np. Dziennik cwaniaczka - Jeff Kinney.
  • systematycznie prowadzona jest comiesięczna statystyka czytelnictwa, wyniki prezentowane są na korytarzu szkolnym oraz stronie www szkoły. Ponadto wyłaniany jest „Czytelnik miesiąca”oraz „Najlepiej czytająca klasa”.

W II semestrze zaplanowane są jeszcze inne działania promujące czytelnictwo.

Sporządziła:

Joanna Kowalewska

nauczyciel bibliotekarz