logo napis

 
ul. Jaracza 5
07-409 Ostrołęka
 • Orlik
 • Szkoła
 • Orlik
 • Szkoła2

E-learning

E-dziennik

 
 

Stowarzyszenie

Plan lekcji

KONKURS  NA  ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI

DLA UCZNIÓW KLAS  I-III  NASZEJ SZKOŁY

NAJŁADNIEJSZE ZAKŁADKI ZOSTANĄ NAGRODZONE

KONKURS TRWA DO  7 KWIETNIA 2017 R.

PRACE ODDAJEMY DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN KONKURSU 

1. CELE KONKURSU

 • Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
 • Pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej  uczniów.
 • Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie tematycznym.
 • Kształtowanie poczucia estetyki.
 • Doskonalenie sprawności manualnych.
 • Współpraca biblioteki z wychowawcami klas.
 • Rozbudzenie świadomości poszanowania książek.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów naszej szkoły.
 • Zadaniem uczestników jest wykonanie  zakładki do książki.
 • Praca może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.) Mogą być użyte dowolne  materiały. 
 • Kształt pracy dowolny.
 • Każdy uczestnik może dostarczyć  tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę.
 • Do pracy należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora projektu, klasę.

3. CZAS TRWANIA KONKURSU     27.03 2017 r. – 7.04.2017 r.

 • Prace należy dostarczyć do dnia  7.04.2017r. do biblioteki.
 • Prace zostaną umieszczone na wystawie w bibliotece i stają się jej własnością
 • Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 • Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę: pomysłowość, różnorodność materiałów wykorzystanych do wykonania zakładki, oryginalność i estetykę.
 • Dla laureatów Konkursu Organizator przygotował nagrody.
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  nastąpi na najbliższym  apelu szkolnym po zakończeniu konkursu.

4. ORGANIZATOR

Aktyw biblioteczny wraz z bibliotekarzem.