logo napis

 
ul. Jaracza 5
07-409 Ostrołęka

 

Plan zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2016/2017

 

L.P.

IMIĘ I NAZWISKO

PRZEDMIOT

RODZAJ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

TERMINY ZAJĘĆ

1.

Anna Dudzic

język polski

Koło czytelnicze - „PoczytajMy”.

Po ustaleniu z młodzieżą (wg przygotowywanych prezentacji)

Poniedziałek 14.30

2.

Ewa Borawska

 

język polski

Zajęcia dla uczniów z trudnościami  w czytaniu i pisaniu „Ortograffiti”.

Koło recytatorskie.

Poniedziałek 14.30 - 15.15

 

Czwartek 14.30

3.

Małgorzata Małkowska

język polski

Koło dziennikarskie.

Koło teatralne.

Środa  14.35

Czwartek 14.35 – 16.05

4.

Janina Białobrzeska

matematyka

Forum Naukowych Inspiracji – moduł matematyka.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki.

Wtorek 14.30-15.15

 

Środa 14.30-15.15

5.

Jan Borkowski

matematyka

Koło matematyczne klasa III.

Po ustaleniu z młodzieżą

6.

Renata Balińska

 

matematyka

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

 klasa II.

Wtorek 14.35-15.20

 

7.

Magdalena Techmańska-Czapska

język angielski

Zajęcia wyrównawcze z  języka  angielskiego.

Środa 14.35-15.20

 

8.

Anna Korzeniecka

język angielski

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego.

Czwartek 14.35-15.20

9.

Joanna Ostrowska

język angielski

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego.

Wtorek 14.35-15.20

10.

Agata Dobkowska

język niemiecki

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka niemieckiego.

Poniedziałek 14.30-15.15

11.

Jolanta Olesińska

język niemiecki

Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego klasy I, II, III.

Poniedziałek 14.30-15.15

12.

Iwona

Janus – Kojtek

fizyka

Forum Naukowych Inspiracji – moduł fizyka.

Praca z uczniem zdolnym z fizyki.

Konsultacje ćwiczeniowo-wyrównawcze z fizyki.

Czwartek 13.40 – 15.10

Poniedziałek 14.30 – 15.15

Poniedziałek 15.20 – 16.05

13.

Hanna Mikulska

 

chemia

 Forum Naukowych Inspiracji – moduł chemia.

Konsultacje ćwiczeniowo - wyrównawcze z chemii.

Koło promocji zdrowia.

Piątek 14.35-15.20

Czwartek  15.20 – 16.05

Czwartek 14.30 – 15.20

14.

Renata Lis

geografia

Koło geograficzne „Pewniak przed egzaminem” dla uczniów  klas III.

Piątek 13.30

15.

Ewa Martynowicz

biologia

 

Zajęcia przyrodnicze.

Środa 14.30-15.15

 

16.

Elżbieta Mironczuk

historia

wiedza o społeczeństwie

Koło Sympatyków Patronki.

Koło historyczne.

Środa 14.35-15.20

Poniedziałek 14.35 – 15.20

Czwartek 14.30

17.

Marek Karwel

historia

wiedza o społeczeństwie

Koło historyczne.

 

Środa 13.40 – 14.25

18.

Marzena Ćwiek

informatyka

wychowanie fizyczne

Koło dziennikarskie.

Po ustaleniu z młodzieżą

19.

Katarzyna Budna

informatyka

Szkolna strona www.

 

Środa 14.35-15.20

 

20.

Agata Sakowska

plastyka

Koło ceramiczne

Koło plastyczne – innowacja pedagogiczna ,,Krajobraz z tęczą”

Czwartek 14.30

Poniedziałek 14. 30

21.

Grażyna Ciszkowska

wychowanie fizyczne

Piłka siatkowa.

Po ustaleniu z młodzieżą

Piątek  14.30 – 15.30

22.

Mariola Sadowska

edukacja dla bezpieczeństwa

wychowanie fizyczne

Innowacja pedagogiczna „I Ty możesz zostać bohaterem”.

Tenis stołowy.

Poniedziałek 14.25-15.50

Po ustaleniu z młodzieżą

 

23.

Maciej Zajda

wychowanie fizyczne

Piłka nożna.

Po ustaleniu z młodzieżą

Środa  14.25-15.55

Piątek  14.25-15.55

24.

Tomasz Pierzchała

wychowanie fizyczne

Koszykówka dziewcząt.

 

Czwartek 16.30 – 18.00

Piątek 16.00 – 17.30

Sobota 10.30 – 12.00

25.

Danuta Kutyłowska

pedagog

Poniedziałek    8.00 – 13.00

Wtorek              8.00 – 12.00

Środa                  11.00 – 16.00

Czwartek           8.00 – 12.00

Piątek                  9.30 -  14.30

26.

Lena Kołdys

psycholog

Poniedziałek    12.00 – 16.00

Wtorek              10.30 – 15.30

Środa                  8.00 – 13.00

Czwartek           10.30 – 15.30

Piątek                  8.00 – 12.00

27.

Joanna Kowalewska

biblioteka

Poniedziałek    8.45 – 15.00

Wtorek              7.45 – 14.30

Środa                  8.45 – 14.30

Czwartek           7.45 – 14.30

Piątek                  7.45 -  13.00

28.

29.

30.

Danuta Tkaczyk

Anna Marcjoniak

Marzena Borkowska

świetlica

Poniedziałek    8.00 – 13.40

Wtorek              8.00 – 15.20

Środa                  8.00 – 15.20

Czwartek           8.00 – 15.20

Piątek                  8.00 -  14.15